Астрономия 11А класс

Пятница, 7 урок, каб. 21

II семестр

20 января, 3 и 17 февраля, 3 и 17 марта,

7 и 21 апреля, 5 и 19 мая 2017,

14:20

111-11а-astro-навчальна-програма.doc 111-11а-astro-навчальна-програма.doc
Размер: 49,5 Kb
Тип : doc

підручник

Астрономія 11 клас

М.П. Пришляк, 2011.

Реферат по астрономии
(объём: 5-7 страниц)
срок сдачи: 11.04.2017

сообщение на уроке ( 10 минут) по теме реферата 07.04.2017

 

Темы рефератов:

Ансарі Мухамед
Бардакова Марина
Бебех Богдан
Бобро Анна "Происхождение Вселенной"
Гаджиєва Анна "Вероятность жизни на других планетах"
Грицькова Валерія "История развития представлений о Вселенной"
Євсєєв Владислав
Капко Вікторія
Карпенко Анастасія
Коломійцева Діана
Кривошей Дмитро
Мельник Ярослав "Эволюция звёзд. Чёрные дыры" - сообщение 03.02.2017 и 17.02.2017
Надиршин Роман
Надиршин Руслан "Звёздные скопления и ассоциации"
Пилипенко Яна
Пугач Наталія
Резуненко Євген
Рудь Марина "Туманности"
Снітко Дмитро
Соломін Ярослав
Тараннік Данило
Хорошевська Анна
Чуприніна Катерина "Двойные звёзды"- сообщение 03.02.2017
Янчук Людмила "Звёзды и их классификация" - сообщение 03.02.2017

Темы рефератов по программе курса астрономии

(можете выбрать др тему по учебнику - см. оглавление, из § 13 - 17):

Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри. Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.Світ галактик. Квазари. Проблеми космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту. Людина у Всесвіті. Антропний принцип.Імовірність життя на інших планетах.Унiкальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів.

Внимание! Вы можете получить высокую оценку по астрономии, если напишете правильное объяснение того, что представлено на двух анимациях, которые можно видеть ниже по ссылкам. Объем: 1 - 2 тетрадные страницы, но обязательно по сути + объяснение должно быть полным. Последний день подачи своей версии - 11 апреля 2017 года. Будет выставлена только высокая оценка, низкие оценки не будут проставлены.

Анимация № 1                                                              Анимация № 2

9.09.2016
Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ.
Астрономія — фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Історія розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Астрономія та астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини. Астрономічні знання як явище культури.

23.09.2016, 7 и 21.10.2016

Тема 2. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ
Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я.
Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.
Демонстрації: 1. Телурій. 2. Глобус зоряного неба.
Практична робота № 1
а) Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за допомоги карти зоряного неба (зоряного глобуса).
б) Екваторіальні системи небесних координат. Карта зоряного неба.
в) Вивчення (спостереження) видимого зо-ряного неба.

11 листопада 2016, 7 урок

Тема 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.
Демонстрації
1. Труба Галілея (оптичний телескоп).
2. Зображення (фотографії) та схеми сучасних наземних і космічних телескопів.
3. Фотографії астрономічних обсерваторій (серед них українських).

Учень (учениця):
називає: діапазони випромінювання небесних світил;
приймачі випромінювання; астрономічні обсерваторії
України та світу;
наводить приклади: наземних та космічних телескопів;
розрізняє: різні діапазони електромагнітного спектра;
характеризує: застосування в телескопобудуванні
досягнень техніки й технологій;
пояснює: принцип дії оптичного телескопа та
радіотелескопа; особливості реєстрації випромінювання
небесних світил;
обґрунтовує: важливість спостережень у всьому діапазоні електромагнітного спектра;
дотримується правил: спостереження небесних об’єктів

http://ru.astron.kharkov.ua/index_r.html

Обсерваторія Гракове ( на честь сусіднього великого села Гракове ) або Чугуївська спостережна станція НДІ астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна - астрономічна обсерваторія, заснована на початку 1960-х років у районі села Іванівка, Чугуївський район, Харківська область, Україна. Засновником обсерваторії був Микола Павлович Барабашов. На базі спостережної станції була організована лабораторія когерентної оптики. Основна тематика роботи обсерваторії: фотометричні і спектрополяриметричні спостереження астероїдів.

Nobeyama, Nagano prefecture, Japan. National Astronomical Observatory of Japan.

25.11.2016, 9 и 23.12.2016

Тема 4. СОНЯЧНА СИСТЕМА
Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи.
Демонстрації: 1. Схема Сонячної системи. 2. Фотографії планет, їхніх супутників, малих планет, комет.

Учень (учениця):
називає: планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця; малі тіла Сонячної системи;
наводить приклади: дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів;
розрізняє: планети земної групи й планети-гіганти;
характеризує: Землю як планету Сонячної системи;
описує: природу планет і малих тіл Сонячної системи; процес формування Сонячної системи;
пояснює: причини парникового ефекту, причини виникнення припливів і відпливів; суть астероїдної небезпеки для Землі;
обґрунтовує: значення вивчення планет для природничих наук.

Видео (York Films LTD, United Kingdoom, Великобритания):

Все тайны космоса: Солнечная система. Исследование иных планет.

II семестр

20.01.2017 Тема 5. Сонце — найближча зоря

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

Число́ Во́льфа («международное число солнечных пятен», «относительное число солнечных пятен», «цюрихское число») — названный в честь швейцарского астронома Рудольфа Вольфа числовой показатель количества солнечных пятен. Является одним из самых распространённых показателей солнечной активности. Популярно в разного рода метеорологических прогнозах.

Число Вольфа для данного дня вычисляется по формуле   {\displaystyle W=k(f+10g)}, где W — число Вольфа; f — количество наблюдаемых пятен; g — количество наблюдаемых групп пятен; k — нормировочный коэффициент.

Нормировочные коэффициенты k выводятся для каждого наблюдателя и телескопа, что даёт возможность совместно использовать числа Вольфа, найденные разными наблюдателями. За международную систему приняты числа Вольфа, которые в 1849 году начала публиковать Цюрихская обсерватория, и для которых коэффициент k принят равным 1. В настоящее время сводка всех наблюдений солнечных пятен и определение среднемесячных и среднегодовых значений чисел Вольфа производится в Центре анализа данных по влиянию Солнца (Бельгия). Существуют также ряды чисел Вольфа, восстановленные по косвенным данным для эпохи, предшествующей 1849 году.

Швейцарским астрономом М. Вальдмайером[1] получена следующая эмпирическая зависимость между среднегодовыми значениями числа Вольфа и суммарной площадью солнечных пятен:{\displaystyle F=16{,}7\;W}, где F — площадь пятен в миллионных долях полусферы. Однако имеется ряд указаний[2] на изменение характера этой связи со временем.

03.02.2017 17.02.2017

Тема 6. ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР

Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фi­зичні змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

Нейтронная звезда:

Двойная звезда:

Чёрная дыра:

03.03.2017

Тема 7. Наша галактика

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.

17.03, 7.04, 21.04.2017

Тема 8. Будова й еволюція всесвіту

Світ галактик. Квазари. Проблеми космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту.


5.05, 19.05.2017

Тема 8. Життя у всесвіті

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унi­каль­ність нашого Всесвіту. Питання існування ін­ших всесвітів..

Первая сложность, с которой сталкивается философия космологии, – это уникальность Вселенной. Наиболее фундаментальное препятствие на пути ее научного изучения заключается в том, что мы можем обозревать только одну вселенную. Именно уникальность предмета изучения, его наличие только в единственном числе отличает космологию от других наук. Говоря точнее, согласно официально принятой в космологии концепции, уникальные начальные условия, приведшие к сегодняшнему состоянию Вселенной, были заданы еще до того, как известные нам физические законы начали управлять эволюцией Вселенной. Мы не можем изменить этих гипотетических начальных условий и посмотреть, что было бы, если бы эти условия были иными. Они даны нам в абсолютном и неизменном виде. Одним из главных последствий того, что Вселенная является уникальной, является то, что мы не можем экспериментировать с ней. Очевидно, что мы не можем создать вселенную заново и пронаблюдать ее развитие с теми же или другими начальными условиями. Мы не можем проводить научных экспериментов на этом основном объекте изучения космологов. Более того, ввиду уникальности наблюдаемого объекта мы не можем сравнить вселенную ни с какой другой Вселенной.

Квазар:

Происхождение Вселенной

...Гипотез о возникновении Вселенной существует множество, это и научные концепции, и отдельные теории, и религиозные учения, и философские представления, и мифы о сотворении мира древних людей. Однако все их можно условно разделить на две группы:
1. Теории возникновения Вселенной (в первую очередь религиозные), в которых в качестве созидающего фактора выступает Творец. Иными словами, согласно им, Вселенная представляет собой одухотворенное и осознанное творение, появившееся в результате воли Высшего разума;
2. Теории возникновения Вселенной, основывающиеся на научных факторах и отвергающие как само понятие Творца, так и его участие в создании мира. Они часто основываются на принципе заурядности, который рассматривает возможность существования жизни не только на нашей, но и на других планетах, находящихся в других солнечных системах или даже галактиках.
Различие этих концепций кроется, в первую очередь, в разных терминологиях, например, природа — творец, сотворение — происхождение. Зато в некоторых других вопросах отдельные научные и религиозные теории пересекаются или даже повторя ют друг друга.
Кроме различных концепций о происхождении Вселенной существуют также религиозные и научные датировки этого грандиозного события. Так, самая распространенная научная теория о возникновении Вселенной — теория Большого взрыва — утверждает, что Вселенная возникла примерно 13 млрд лет назад.
По различным христианским источникам, от сотворения мира Богом до рождения Иисуса Христа прошло от 3483 до 6984 лет. В индуизме с момента начала мироздания прошло примерно 155 трлн лет...

Фото из космоса: